pokerface27:

cikolata-krizi:

devisco:

Yaşayıpta bu gençlerin seni ne kadar çok sevdiğine şahit olabilseydin.

Ne şanslı çocuklarsınız.Yerinizde olmak için herşeyi verebilirdim.

O sessizce uyurken bile bizi seviyor merak etmeyin.

(via pijamali-zurafa)

15239 04.23.14
dropshadow

sevilicekerkek:

Dünyanın en güzel yeri sevdiğinin yanı

(via pijamali-zurafa)

4080 04.23.14
dropshadow

aklimaestikce:

ben çok beğendim bunu.

(Source: weheartit.com, via pijamali-zurafa)

2949 04.23.14
dropshadow
16 04.23.14
dropshadow

(Source: uykuelzem, via papyonlutanrica)

5553 04.23.14
dropshadow
4284 04.23.14
dropshadow
67841 04.23.14
dropshadow
25979 04.23.14
dropshadow
3155 04.23.14
dropshadow

(Source: tempe-r, via pijamali-zurafa)

3959 04.23.14
dropshadow
A FUCKING LIFEFUCKING LIFE


Home Theme Archive
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
Tumblr Mouse Cursors
FUCKING LIFEFUCKING LIFE


Home Theme Archive
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter